Analizator składniowy Świgra 2

Drzew:1
Czas analizy (s):0.003351459999976214
Krawędzi:10
Użytecznych krawędzi:8
Kroków wywodu:1147
Copyright © 2007–2018 by Instytut Podstaw Informatyki PAN