Analizator składniowy Świgra 2

Niniejszy serwis prezentuje możliwości składnikowego analizatora składniowego Świgra 2. Stosowany jest analizator fleksyjny Morfeusz 2 SGJP i słownik walencyjny Walenty, dzięki czemu dostępny jest obszerny zasób leksykalny. Wyniki analizy fleksyjnej nie są ujednoznaczniane (nie jest używany tager), nie ma też mechanizmu zgadującego interpretacje dla nieznanych słów. Parser generuje las składniowy reprezentujący wszystkie drzewa odpowiadające niejednoznacznościom fleksyjnym i składniowym. Program jest uruchamiany z pełną wersją gramatyki Świgra 2.

Wyniki analizy składniowej mogą być ujednoznacznione za pomocą metody wykorzystującej modelowanie maksimum entropii albo metody wzorowanej na PCFG. Domyślnie wyświetlane jest drzewo wybrane przez moduł ujednoznaczniający. W niejednoznacznych wierzchołkach wyświetlane są strzałki pozwalające przełączać wizualizację między możliwymi realizacjami danego wierzchołka. Pozwala to w szczególności odnaleźć poprawne drzewo wśród wyników parsera w wypadku błędnego wyboru dokonanego przez moduł ujednoznaczniający.

W poniższym polu należy wpisać kompletne zdanie do analizy (z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych). Serwis ma charakter demonstracyjny, ze względu na obciążenie serwera prosimy o ograniczenie użycia do niezbyt długich zdań. Do przetwarzania większej ilości tekstu sugerujemy instalację programu na własnym komputerze.

Drzew:48
Czas analizy (s):0.9456827360008901
Krawędzi:457
Użytecznych krawędzi:86
Kroków wywodu:676454
Copyright © 2007–2019 by Instytut Podstaw Informatyki PAN